IPecunia Patents

Oct 01, 2019

De Europese Commissie heeft ondersteuning beschikbaar gesteld om intellectueel eigendom bij het mkb te versterken. De support bestaat uit 3 onderdelen:

1) Een IP Smart Scan door Octrooicentrum Nederland (analyse van het potentieel van het intellectueel eigendom van een bedrijf);
2) 50% subsidie van de kosten van de octrooigemachtigde voor het verkrijgen van een Europees octrooi;
3) 75% subsidie van de EPO fees.

Deze subsidies zijn alleen beschikbaar voor mkb-bedrijven met een Europese subsidie aanvrage (SME Instrument) van hoge kwaliteit; Deze dient een Seal of Excellence te hebben behaald. Informatie hierover vindt u op ec.europa.eu.

Wilt u in aanmerking komen voor deze ondersteuning? Bezoek dan www.IPA4SME.eu voor meer informatie. De eerstvolgende sluitingsdatum is 19 december 2019.