IPA4SME - veiksmīgi aizsargā intelektuālo īpašumu mazajos uzņēmumos

Mar 09, 2021

Kopš pirmā uzsaukuma izsludināšanas 2019. gada maijā, Eiropas Komisijas IPA4SME programma ir veiksmīgi pavadījusi mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) ceļā uz intelektuālā īpašuma valorizāciju (vērtības pievienošanu, paaugstināšanu), palīdzot viņiem aizsargāt savu vērtīgo intelektuālo īpašumu. Līdz šim no programmas ir guvuši labumu vairāk nekā 1000 MVU no 30 valstīm.

IPA4SME piedāvā unikālu iespēju mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem piešķirts programmas “Horizon 2020” Seal of Excellence zīmogs, valorizēt un aizsargāt intelektuālo īpašumu, līdzfinansējot virkni ar intelektuālo īpašumu saistītu pakalpojumu, kuru vērtība nepārsniedz 15 000 EUR. 

Šie pakalpojumi ietver bezmaksas intelektuālā īpašuma priekšizpēti, kur kvalificēts intelektuālā īpašuma eksperts sniedz uzņēmumiem pielāgotu ziņojumu par viņu intelektuālā īpašuma biznesa stratēģiju un konsultē, kā efektīvi un droši izmantot savus aktīvus. Uzņēmumiem var tikt atlīdzinātas arī viņu intelektuālā īpašuma aizsardzības izmaksas, jo īpaši patentpilnvarnieka izmaksas un Eiropas patentu pieteikumu maksas. 

Pakalpojumu saņēmēju atsauksmes bijušas ļoti pozitīvas – uzņēmēji uzskatīja, ka aktivitāte ir lieliska iespēja apkopot, pārdomāt un uzlabot viņu intelektuālā īpašuma stratēģiju. Kopumā, pateicoties programmai, uzņēmēji ir vairāk informēti par savu intelektuālā īpašuma situāciju un intelektuālā īpašuma priekšizpētes ziņojumā iekļautos ieteikumus uzskata par svarīgiem viņu ilgtermiņa uzņēmējdarbības stratēģijām.

Dažus veiksmes stāstus varat izlasīt šeit.

Arī Patentu valde un ieinteresētie Latvijas patentpilnvarnieki ir piedalījušies projektā “Intelektuālā īpašuma nozīmība mazo un vidējo uzņēmumu attīstības veicināšanā un izaugsmē” (IPA4SME), kas sniedza iespēju Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem pieteikties finansiālam atbalstam, lai veiktu intelektuālā īpašuma priekšizpēti un citus augstāk minētos pakalpojumus.

Pakalpojumu saņēmēju atsauksmes liecina, ka:

• 97% pretendentu ir ieinteresēti papildu atbalstā;

• 87% MVU, kas saņēmuši atbalstu, labāk izprot savu intelektuālo īpašumu un tā vērtību nekā iepriekš;

• 90% intelektuālā īpašuma priekšizpētes ziņojumu uzskata par noderīgu resursu;

• 91% ieteiktu intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojumu citiem inovatīviem uzņēmumiem.

IPA4SME sniedz arī detalizētu informāciju par dažādiem pieejamajiem intelektuālā īpašuma valorizācijas pakalpojumiem papildus tam, kādas darbības atlasītajiem saņēmējiem būtu jāveic, lai piekļūtu šiem pakalpojumiem. Lai apskatītu vebinārus, noklikšķiniet šeit.

Lai iegūtu papildu informāciju par IPA4SME un tā pakalpojumiem, apmeklējiet tīmekļa vietni - https://www.ipa4sme.eu

Vairāk par IPA4SME darbībām un notikumiem, programmas uzturētajos sociālajos kontos Twitter, LinkedIn un Facebook