Hjälp med immaterialrättsstrategi för små och medelstora företag

Feb 04, 2021

Små och medelstora företag som sökt stöd och fått utmärkelsen Seal of Excellence har nu möjlighet att ansöka om en kostnadsfri översiktlig strategi för deras immateriella tillgångar.

PRV är en del av EU-programmet IPA4SME som hjälper små och medelstora företag att skydda värdefulla immateriella tillgångar.

Strategin för immateriella tillgångar tas fram av immaterialrättsexperter och ger företagen en skräddarsydd rapport med råd hur de kan utnyttja sina immateriella tillgångar på ett effektivt och säkert sätt. Företagen kan också få ersättning för kostnader för immaterialrättsjurist och europeiska ansökningsavgifter för patent, allt upp till ett värde av 15 000 euro.